Gelir İdaresi Başkanlığı  gelir uzman yardımcılığı kadrosunda istihdam etmek üzere 2 bin memur alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başladı.

Peki Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 yılı gelir uzman yardımcısı alımı sınavı başvurusu nasıl yapılacak? Başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nedir?

Ağrı'da 8 Merkezden 1 de tutak için memur alımı yapılacak.

ba82aa61-c8d4-460e-b523-bfa1ae82e86f (1)

Şartlar ise şu şekilde;

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
şartları taşımak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari
bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık
fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde
veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının
birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

İlana başvurular az önce başladı. "https://sinav.gib.gov.tr/" adresi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Bugün başlayan başvurular 30 Kasım 2023 tarihine kadar alınacak.