Rüyada süt görmek, İslam fıtratına işarettir. Süt rüyası meşakkat çekilmeden elde edilen maldır. Gerek erkek ve gerek dişi bir kimsenin Rüyada memesinde süt olduğunu görmesi, o kimsenin mal biriktirmesine işarettir. Rüyada süt doğallığa, sadeliğe ve temizliğe yorumlanır.

Rüyada iki memesinden süt aktığını görse, dünya o kimseye yönelir ve talih açılır. Uyanıkken memelerinde süt olmayan kadın, rüyada memelerinde süt bulunduğunu veya küçük bir çocuğu yahut erkek bir kimseyi ya da bir kadını emzirdiğini görse, gerek emziren ve gerekse emen kimsenin baht ve talihinin kapanmasına işarettir, insan sütü, hapis, emziren ve emen kimse için de sıkıntıdır.

Bir kimse rüyada çocuğuna içirmek için süt satın aldığını görse, o kimsenin çocuğunu kendi huy ve ahlaki gibi terbiye edeceğine işarettir. Bazı tabirciler rüyada bir kadının sütunu emdiğini gören kimse, mal ve kazanç elde eder, dediler.

Bir kimse rüyada at sütü içtiğini görse, hükümdar o kimseye sevgi besler ve hükümdardan ona bir hayır erişir. Diğer hayvan sütleri onlardan sağılan miktarca güzel rızıktır.

Süt sağmak, hiledir. Yeni doğmuş devenin sütü din fıtratıdır. Bundan dolayı bir kimse yeni doğmuş devenin sülünden içse veya bir yahut iki ya da üç defa emse, o kimsenin yaratıldığı İslam fıtratında sebat etmesine, namaz kılmasına, oruç tutmasına, zekât ve sadaka vermesine işarettir.

Rüyada Şahin Görmek ne anlama gelir? Rüyada Şahin Görmek ne anlama gelir?

Süt, içen kimse için helal mal ilim ve hikmettir. Sağılmış süt, mülk ve maldır. Bazı tabirciler rüyada bir deve sağdığını ve onun sülünden içtiğini gören kimse, sahih bir kadınla evlenir. Eğer o kimse evli ise, hayırlı erkek bir çocuğu olur, dediler.

Rüyada bir inek sağdığını ve sütunu içtiğini gören kimse, fakir ise zengin olur. Koyun ve keçi sütü, alınacak vergidir. Rüyada koyun sütü içtiğini gören kimse hayra, rahatlığa, sevinç ve ferahlığa erişir. Aslan sütü onu içen kimse için, mal, düşmanına zafer bulma ve insanlara düşmanlık yapmaktır.

Kaplan sütü, onu içen kimse için, düşmanlığını açığa vurmaktır. Kurt sütü suç, cinayet, şiddetli korku ve bir iste kuvvettir. Onu içen kimse için de geçimde zarardır. Bazı tabirciler, kurt sütü, mal ve saltanattır, dediler.

Rüyada kurt sütü içtiğini gören kimse, reisliğe nail olur ve bir şehir halkının mallarının zorla ve tahakküm ederek yer. Köpeğin sütü onu içen kimse için şiddetli bir korku ve zalim bir kimsenin eliyle erişeceği maldır. Bazı tabirciler rüyada köpeğin sütünü içen kimse, kudret ve kuvvete erişir ve bir şehir halkına reis olur, dediler. Bazı tabirciler, vahşi hayvanların bütününün sütleri, dince şüphedir, dediler.