İzmir Şehir Hastanesi açılışında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemşire ataması bekleyen kişiler için müjdeyi verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan; verdiği müjdede 10 bin personel alımının yapılacağını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz.

Ağrı'da ise 40-50 Arası Personel Alım yapılacağı öngörülüyor 

Personel Alım Şartları Nedir?

1. Türk Vatandaşı olmak,
 

Son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Personel Alımı Hangi Kadrolarda Olacak?

I M G 4309

Editör: Muhabir Ağrı