Devlet Su İşleri 1273 personel alımı başvuru tarihi açıklandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 1273 işçi ve personel alımının başvuru detaylarına, tarihlerine ve özel başvuru şartlarına yer verildi. 

Ağrı beşir derneği afed bölgesine yardım tırlarını göndermeye devam ediyor Ağrı beşir derneği afed bölgesine yardım tırlarını göndermeye devam ediyor

Ağrı'da hangi kadrolarda personel alınacağı ve kaç kişi alınacağının detaylarına yer verdik.

Ağrı'da 6 İnşaat Mühendisi,1 'da İnşaat Mühendisi, 1 Destek personeli alımı olacak.

MEMUR ALIMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
2- Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
3- Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
4- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.
5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak.
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.
8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

BAŞVURU TARİHİ VE EKRANI

İlana başvurular 11 ile 23 Ocak 2023 tarihleir arasında alınacak.